سامانه یکپارچه درمانگاه الکترونیک (سیدا)

این نرم افزار با بهره گیری از بانک اطلاعاتی قدرتمند مایکروسافت اس کیو ال سرور، اطلاعات مربوط به پرونده پزشکی  بیماران مراجعه کننده به مراکز پزشکی را ثبت و نگهداری کرده و با فراهم نمودن قسمت مجزا جهت تعریف انواع خدمات پزشکی (که با توجه به هر مرکز متغیر است)، امکان مدیریت هرگونه مرکز پزشکی را برای مدیران و پزشکان این مراکز فراهم نموده است.

هر مرکز می تواند آن دسته از خدمات پزشکی را که در مطب، کلینیک یا درمانگاه، به بیماران ارائه می گردد را در فهرست خدمات قابل ارائه به مراجعین، تعریف و طبقه بندی نماید و با توجه به آنها عملیات کلی پرونده و پذیرش بیماران را به راحتی توسط سیستم نرم افزاری انجام دهد. این خدمات پزشکی می تواند شامل یک ویزیت ساده یا خدمات تخصصی باشد.ه

 • زیر سیستم پذیرش
 • 1-نوبت دهی: پذیرش
 • مدیریت درمان
 • مدیریت پرسنل و حقوق دستمزد
 • انبار داری
 • اکسس کنترل
 • 1- نوبت گیری با استفاده تلفن گویا:
 • 2- نوبت دهی توسط منشی
 • 3 - نوبت گیری با استفاده از سایت مرکز
 • 2- پذیرش ویزیت:
 • 1 - تغییر وضعیت رزور به پذیرش
 • 2- ثبت یا واکشی اطلاعات اولیه بیمار
 • 3- ثبت ویزیت پزشک با توجه به پارامترهای پذیرش
 • 4- قابلیت اسکن و ذخیره نسخه و صفحه اول دفترچه
 • 5- استعلام بیمه های تکمیلی ایران از سامانه سدا
 • 6- ثبت خدمات بیمه تکمیلی در سامانه سدا بصورت آنلاین
 • 5- صدور قبض
 • 5 - ثبت سند حسابداری
 • 3- تکمیل اطلاعات در استیشن پرستاری:
 • 3-1 ثبت اطلاعات تکمیلی مربوط به سوابق پزشکی بیمار
 • 3-2 تشخیص اولیه
 • 4- ویزیت پزشک:
 • 1 ورود به پرونده بیمار
 • 4-3 ثبت تشخیص پزشک
 • 4-4 ثبت تجویزهای ارئه شده به بیمار
 • 4-5 ارجاع به پزشک درمان کننده
 • 5- پذیرش ویزیت درمان:
 • 5-1 محاسبه مبلغ علی الحساب
 • 5-2 صدور قبض مبلغ دار همراه با تاریخ و نوبت برای درمان
 • 6- درمان:
 • 6-1 ثبت تشخیص پزشک درمان کننده
 • 6-2 امکان ارجاع به ویزیت تخصصی یا پزشک دیگر و از سرگیری فرآیند پذیرش مطابق بند 4
 • 6-3 ثبت اطلاعت تکمیلی درمان
 • 6-4 امکان ذخیره سازی عکس های B.W-OPGوP.A دندان
 • 6-5 ثبت خدمات صورت گرفته
 • 6-6 محسابه درصد پزشک برحسب
 • 6-7 ثبت سند حسابداری بدهی بیمار
 • 6-8 ثبت سند حسابداری درصد پزشک
 • 6-9 گزارش بیماران بدهکار
 • 7- حسابداری:
 • 7-1 محاسبه هزینه خدمات صورت گرفته
 • 7-2 محسابه تعرفه های بیمه های مختلف
 • 7-3 محاسبه درصدهای پزشکان
 • 7-4 محاسبه بدهکاری یا بستانکاری بیمار
 • 7-5 تسویه حساب و صدرو فاکتور
 • 8-فرآیند های بیمه گری:
 • 1- تعریف سازمان های بیمه پایه
 • 2- تعریف سازمانهای بیمه تکمیلی
 • 3- ثبت تعرفه بیمه ها برای هر خدمت
 • 4- گزارشگیری از خدمات اراده شده برای بیمه های مختف
 • زیرسیستم مدیریت درمان
 • -1مدیریت کاربران:
 • 1-تعریف کاربر
 • 2- تعیین سطح دسترسی
 • 3- امکان تغییر کلمه عبور
 • 4- ثبت فعالیت های انجام شده هر کاربر در فرآیندهای اصلی
 • 2- مدیریت پزشکان:
 • 1- ثبت پزشک
 • 2- ثبت خدماتی که پزشک مجاز به ارائه آنها می باشد
 • 3- مشخص نمودن درصد یا مبلغ پرداختی به پزشک بابت هر خدمت
 • 4- گزارشگیری از کارکرد پزشکان و محاسبه حقوق
 • زیر سیستم مدیریت پرسنل و حقوق دستمزد
 • 1- ثبت اطلاعات پرسنل
 • 2- ثبت ورود و خروج پرسنل با استفاده از دستگاه ساعت زن در سرور مرکزی
 • 3- کنترل تردد پرسنل بر اساس نوع قرارداد ( شیفتی ، ساعتی،...)
 • 4- محاسبه کارکرد ماهیانه پرسنل
 • 5- ثبت مرخصی ها ، ماموریت ها ، تاخیر ، اضافه کاری
 • 6- محاسبه حقوق و دستمزد بر اساس اطلاعات تردد و قرارداد
 • 7- کنترل گیت های تردد و مدیریت باز وبسته شدن گیت ها جهت افراد دارای مجوز
 • 8- چاپ فیش حقوق
 • زیر سیستم انبارداری
 • 1- ثبت فاکتورهای خرید:
 • 1-1 ثبت مشخصات فروشنده
 • 1-2 ثبت ردیف کالا و مشخصات همراه با تاریخ انقضاء
 • 1-3 ثبت شماره قفسه مربوط به نگهداری کالا
 • 1-4 الصاق برچست RFID
 • 1-5 ثبت مشصخات وارد کننده
 • 2- حواله خروج:
 • 2-1 انتخاب کالای مورد نیاز از سیستم توسط کاربر
 • 2-2 پیشنهاد سیستم بر انتخاب برچست با اولویت نزدیک ترین تاریخ انقضا
 • 2-3 ثبت کالاهای خارج شده
 • 2-4 ثبت مشخصات تحویل گیرنده و صدور حواله خروج
 • 3- گزارش موجودی انبار:
 • 3-1 به تفکیک قیمت خرید
 • 3-2 به تفکیک موجودی انبار
 • 3-3 به تفکیک تاریخ انقضا ( نزدیکترین تاریخ انقضا)
 • 4- گزارش کسورات انبار بر حسب مقدار مشخص شده از هر کالا (حداقل و حداکثر مقدار مورد نیاز)
 • 5- ثبت اسناد حسابداری مربوط به هزینه کالاهای خارج شده
 • زیر سیستم اکسس کنترل
 • 1- ثبت ورود و خروج اعضاء (مرتبط با زیر سیستم پرسنلی)
 • 2- سیستم نوبت دهی داخلی و مدیریت رسانه ( تبلیغات ، موسیقی، اعلام شماره نوبت و واحد)
 • 3- مدیریت قفل های برقی و گیت ها
 • 4- مدیریت کالاهای برچسب خورده داخل مجموعه جهت حراست از خروج
 • 5- حذف واضافه کلیپ های تبلغاتی
 • 6- مدیریت کمد های پرسنل

l