سامانه سرعت سنجی و پلاک خوانی جاده ای تلفیقی

وظیفه اصلی سامانه پلاک خوان و سرعت سنج نصب شده در سطح محور های مواصلاتی تشخیص سرعت و خواندن پلاک کلیه خودرو های عبوری است.این سیستم از الگوریتم های پیچیده پردازش تصویر جهت سنجش قرائت پلاک بهره می برد. به منظور سرعت سنجی نیز از تلفیق یک سنسور راداری استفاده میشود.خطای سرعت سنجی این سیستم 1% و دقت پلاک خوانی آن بیش از %97 می باشد.

 •  سرعت سنجی از فاصله 210 متری
 •  تصویر رنگی (روز و شب)
 •  پلاک خوانی: هسته پلاک خوانی حروف و ارقام معرفی شده برای پلاک با استفاده از الگوریتم
 • بهینه پردازش تصویر تشخیص داده و مکان پلاک در تصویر و رشته متنی استخراج می نماید.
 •  تشخیص خودروهای سبک و سنگین
 •  عملکرد 24 ساعته در شبانه و روز
 •  محاسبه سرعت متوسط (از یک دکل تا دکل بعدی)
 •  تفکیک خودروهای همپوشانی
 •  کالیبراسیون نمیه خودکار
 •  قابلیت سرعت سنجی از جلو و عقب( ارائه سرعت منفی و مثبت)
 •  تشخیص حرکت روی خطوط
 •  اتصال به بانک خودروهای تحت تعقیب ، شماره گذاری و نمره منفی

l