نرم افزار نوبت دهی مراکز درمانی (ندا)

یکی از موارد مهم در مراکز نوبت دهی ، حجم بالای مراجعه کنندگان و ارائه نوبت به آنها می باشد . در برخی از موارد فرد از راه دوری به مرکز درمانی مراجعه نموده و با عدم وجود نوبت مواجه میگردد که این نارضایتی بسیاری را در میان مراجعه کنندگان و در فشار قرار گرفتن کارکنان خواهد شد .

در این راستا سامانه های نوبت دهی تلفن گویا راهکاری برای مقابله با مشکلات عدم رضایت بیماران و متصدیان پذیرش میباشد. از دیگر مزایای این سامانه عبارت است از:

1-  تعیین سقف رزور

2-  امکان نوبت گیری در زمانهای تعیین شده توسط مرکز

3-  جلوگیری از چانه زنی های بیمار و پذیرش بر اساس ضوابط

4-  ارائه برنامه پزشکان توسط سیستم بدون گرفتن وقت کاربران

5-  ثبت و ضبط سوابق نوبت گیری شده

6-  جوابگویی همزمان به تعداد دلخواه مرکز بدون اشغالی خط

  • قابل استفاده در کلیه مراکز درمانی به دلیل سادگی نرم افزار
  • ساماندهی و ایجاد نظم در نوبت دهی بیماران
  • کاهش خطا و افزایش سرعت در پذیرش بیماران
  • امکان تعریف بخش های مختلف
  • امکان تعریف پزشکان
  • امکان تعریف برنامه هفتگی پزشک
  • امکان ثبت نوبت دستی توسط کاربر در بین نوبت هایی که توسط خود بیمار گرفته می شود
  • امکان تعریف ظرفیت پذیرش برای هر پزشک در هر نوبت
  • امکان سازگاری با سیستم های تلفنی سایر بخش ها و پیاده سازی در بستر Voip

l