نرم افزار مدیریت تردد و حقوق و دستمزد(سیتا)

سامانه یکپارچه ی تردد الکترونیک(سیتا)

محیط نرم افزار

پرسنل

ثبت پرونده پرسنلی و استخدامی پرسنل به صورت کامل، اعم از اطلاعات شناسنامه ای، فردی و هویتی با امکان الصاق عکس پرسنلی به پرونده پرسنل واطلاعات حساب بانکی جهت واریز حقوق به حساب، همراه با قابلیت کنترل خطا و جلوگیری از ورود اطلاعات نادرست با قابلیت دسته بندی پرسنل در سطوح مختلف        

o تعریف اطلاعات شخصی، سوابق تحصیلی و کاری، اطلاعات حساب بانکی، افراد تحت تکفل، اطلاعات ایثارگری و ... 
o تعریف انواع استخدام بر اساس قراردادها، محل خدمت (بخش‌های سازمان یا شهر)، انواع علل قطع همکاری و ...

o ثبت درخواست‌های مرخصی، اضافه‌کاری و مأموریت با توجه به تقویم کاری

o امکان کد دهی به صورت دستی یا سیستمی برای پرسنل

o امکان تأیید درخواست‌ها با توجه به دسترسی‌های کاربران سیستم 
o امکان درخواست صدور مجوز برای اضافه‌کاری 
o دسترسی سرپرستان و مدیران برای تأیید مجوزهای اصافه‌کاری 

o محاسبه خودکار و مشاهده مانده مرخصی در لحظه 
 o مشاهده وضعیت درخواست‌های مرخصی، مآموریت و اضافه‌کاری توسط کاربران 

شیفت

مدیریت گروه های کاری و شیفت های کاری با تعریف تقویم کاری شرکت و تخصیص الگوهای شیفت کاری دوره‌ای به آن می‌توانید برنامه پرسنل خود را مدیریت کنید.

o تعریف گروه‌های کاری فرد/ افراد تخصیص آنها

o  تعریف نوبت‌کاری، جمعه‌کاری، شیفت چرخشی، شیفت‌های دوازده ساعته و ... 

o  شامل تقویم رسمی کشور به همراه تعطیلات و قابلیت تعریف تقویم‌های خاص به صورت کلی یا برای افراد و گروه‌های کاری

ترددها

گزارش‌های وضعیت تردد، کارکردها، اضافه‌کاری، مرخصی و مأموریت‌های کارکنان خود در اختیار داشته باشید تا به این ترتیب بتوانید کارکردهای آن‌ها را در کسری از ثانیه محاسبه کنید. 

o امکان ثبت زمان‌های حضور، غیبت، تأخیر، تعجیل پرسنل 
o اعمال تنظیمات و ارتباط نرم‌افزار با دستگاه (سخت‌افزار) حضور و غیاب 
o امکان محاسبه کارکرد به صورت فردی و گروهی و بر اساس گروه‌های کاری 
o گزارش کارکرد ماهانه 
o مشاهده جزئیات اطلاعات تردد هر پرسنل به صورت جداگانه 
o دسترسی سریع برای ثبت درخواست مرخصی، درخواست اضافه‌کاری و ... 
o امکان تهیه فایل خروجی برای نرم‌افزار حسابداری

حقوق

محاسبه کامل و دقیق حقوق و مزایای ماهانه مطابق با فرمولها و شرایط انتخاب شده برای کارکنان به همراه محاسبه اتوماتیک بیمه، مالیات، وام، صندوق پس انداز و … بصورت گروهی و انفرادی مطابق با آخرین قوانین و شرایط دلخواه

o امکان تنظیم استاندارد کارکرد برای پرسنل به صورت تکی یا گروهی در نرم افزار حقوق ودستمزد                     

o امکان محاسبه مبالغ حکمی ، کارکرد ، بیمه ، پس انداز ، عیدی ، سنوات ، کارآموزی و غیره

o امکان گزارشات فیش حقوقی ، بیمه ، مالیات و تعریف هر گونه گزارش توسط کاربر دستگاه ها

 

 

 • اعتبار سنجی اثر انگشت
 • اعتبار سنجی با کارت
 • اعتبار سنجی با چهره
 • مدیریت شیفت های کاری
 • مدیریت زمانی ورود و خروج
 • گزارش ساز
 • مدیریت و ثبت پرسنل
 • محاسبه حقوق و دستمزد
 • مدیریت مرخصی ها
 • صدور فیش حقوقی
 • مدیریت ماموریت
 • مدیریت غیبت
 • مدیریت اضافه کاری
 • مدیریت تعطیل کاری
 • مدیریت شب کاری

l